Kontaktuppgifter

Fakturaadress:
Brf Mullvaden Andra 37
c/o Miredo redovisningsbyrå
Götgatan 18 1 tr
118 46 Stockholm

Avgifts- och fakturafrågor:
Miredo redovisningsbyrå
Götgatan 18 1 tr
118 46 Stockholm
Tel: 08-643 19 93
Fax: 08-643 19 95

Bredband:
OWNIT: 08 – 525 073 00

TV:
COMHEM: 020-910089

Hiss:
Hissgruppen: 020-910089